ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

*** ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

Prev Next Page:

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จสู่การดำเนิน…

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จสู่การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จสู่การดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น Read more

Administrator - avatar Administrator 20 ก.พ. 2018 Hits:9829 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อ…

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันที่ ธันวาคม 2560ณ หอ ประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น (ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด) จาก Facebook วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น Read more

Administrator - avatar Administrator 21 ธ.ค. 2017 Hits:1200 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกน…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน นักศึกษา การเข้าสู่สถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน นักศึกษา การเข้าสู่สถานศึกษาคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19  ตุลาคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น โดยวิทยากรจากคณะครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นที่ได้รับผ่านการอบรมฯ เป็นการอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(ภาพจากกิจกรรมทั้งหมด) Read more

Administrator - avatar Administrator 20 ต.ค. 2017 Hits:3465 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดก…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น( ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ) Read more

Administrator - avatar Administrator 18 ต.ค. 2017 Hits:3086 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น(ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)........................................................................................................................................... Read more

Administrator - avatar Administrator 06 ต.ค. 2017 Hits:3457 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการใ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาเพื่อจัดทำแผรปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 26 กันยายน 2560 (ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด) ในเพจวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ....................................................................................................... Read more

Administrator - avatar Administrator 27 ก.ย. 2017 Hits:3244 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน/นักศึกษา แกนนำการเข้าสู่สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียน/นักศึกษา แกนนำการเข้าสู่สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560  วิทยากรรับเชิญจาก มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาใ้ห้ความรู้ ความเข้าใจในการอบรมฯในครั้งนี้(ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด) ..................................................................................................... Read more

Administrator - avatar Administrator 13 ก.ย. 2017 Hits:2966 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีก…

จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Read more

Administrator - avatar Administrator 12 มิ.ย. 2017 Hits:2328 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป…

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแ่กนได้จัด กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 บรรยาธรรม โดย พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น [ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด] Read more

Administrator - avatar Administrator 12 พ.ค. 2017 Hits:2703 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

โครงการประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักเรียน น…

โครงการประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการประชุมผู้ปกครองปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น [ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด] Read more

Administrator - avatar Administrator 12 พ.ค. 2017 Hits:2045 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำ…

กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และ ให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักกับการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งมีการเดินขบวน [ ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด ] Read more

Administrator - avatar Administrator 23 ม.ค. 2017 Hits:2825 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ทำบุญ วันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ทำบุญ วันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา "วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม โดยได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดอาคารเรียนใหม่ของแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกล และอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 [ ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด ] Read more

Administrator - avatar Administrator 02 ธ.ค. 2016 Hits:2702 คลิกดูภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด

Facebook วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น