ติดต่อ

ทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
316 หมู่ 18 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
โทรศัพท์(Tel).0-4326-2085
โทรสาร(Fax). 0-4326-2433
http://www.n-tech.ac.th
E-mail : info@n-tech.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา